Case:
“Wij gebruiken geen voorbeeldrekeningen omdat dit fraude in de hand werkt, en de eindafrekeningen van de kelners kloppen nooit”.

Het doel van een voorbeeldrekening (proforma) is een correcte nota met een juiste specificatie van het aantal artikelen, eventueel te verlenen kortingen en betalingswijze. In de praktijk brengt het nogal wat bezwaren met zich mee.
Wordt de functie correct toegepast, dan kan dit een enorme besparing opleveren in administratieve afhandeling.

unTill heeft de problematiek volledig opgelost; een unieke combinatie van veiligheid en gebruikersvriendelijkheid.In unTill zijn een aantal instellingen te verrichten om het gebruik van proforma’s te optimaliseren:
[Restaurant] – [Restaurant gegevens] -  [TAB3]
 

 

 

 

 

 

Blokkeren Proforma
Door het aanvinken van de parameter zal unTill, indien een tafel op proforma is afgeslagen, automatisch in het betaalscherm terecht komen. Hierdoor zijn correcties achteraf niet meer mogelijk. De status kan eventueel door een manager met voldoende bevoegdheden worden gewijzigd (zie “unLock Proforma”).

Bill Waiter = Proforma Waiter
Door het aanvinken van de parameter zal unTill automatisch registeren  welke kelner de proforma heeft uitgedraaid. De desbetreffende kelner moet dit ook verwerken in zijn afdracht zodat zijn afdracht kloppend is. Dit is een soort beveiliging om eventuele fraude en miscommunicatie te voorkomen.

unLock Proforma
Nieuw bij unTill is de button unlock proforma. Dit is veelal een managers handeling. Het gaat er hierbij om dat een manager de proforma kan deblokkeren en correcties kan aanbrengen met betrekking tot kortingen, foutive items etc.

SAMENVATTEND:
unTill biedt optimalisatiemogelijkheden voor een correcte afwikkeling van een proforma.

 

Meer Tips & Tricks