Rekening splitsen

Case: Wij gebruiken altijd de daadwerkelijke bon en laten mensen aangeven wat zij gegeten en gedronken hebben. Dit rekenen we nog eens apart uit. Het komt vaak voor dat het totaalbedrag niet overeenkomt met de bij elkaar opgetelde ontvangen bedragen...

Het doel van de functie "Rekening splisten" is zorgen dat het juiste totaalbedrag op de nota wordt afgerekend. In de praktijk komt het vaak voor dat als meerdere personen (gasten) één nota afrekenen, men hierbij het overzicht verliest. De totaal ontvangen bedragen komen meestal niet overeen met het werkelijke totaalbedrag op de nota. U loopt daardoor gewoonweg omzet mis.

unTill heeft de problematiek volledig opgelost. Een unieke combinatie van overzicht en gebruiksvriendelijkheid.

In unTill zijn een aantal mogelijkheden voor het splitsen van een rekening zodat deze correct wordt afgehandeld.

Bekijk alvast de demo!

Afrekenen per artikel / per persoon
Door het icoon "splitsen" te gebruiken, kan men per artikel afrekenen. De gast kan aangeven wat hij/zij gegeten of gedronken heeft. Dit product selecteert u en u rekent direct af. Het bedrag wat afgerekend moet worden zal automatisch worden weergegven in het scherm. Hierbij kan tevens worden aangegeven in welke betalingsvorm de betaling geschied. (De betalingen worden uiteraard gerapporteerd in de rapportages.) Op deze wijze kan de nota per artikel worden afgerekend, waarbij overzicht wordt gehouden op wat er nog afgerekend moet worden. Per afgerekend bedrag kan er een nota worden afgegeven.

Meerdere producten gescheiden afrekenen
Er kunnen ook meerdere producten gescheiden worden afgerekend. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij iedere gast van één tafel zijn of haar eten en drinken apart afrekent. Deze procedure gaat precies op dezelfde wijze als hierboven omschreven. Het enige verschil is dat u meerdere producten selecteert en afrekent.

Nota in 2,3,4,5
unTill biedt ook de mogelijkheid om de nota in 2,3,4,5 etc op te delen. Het totaalbedrag wordt dan in evenredige bedragen verdeeld. De evenredige bedragen kunnen uiteraard op verschillende wijzen worden betaald. Dit kan per bedrag aangegeven worden. Ook dit wordt gerapporteerd in de rapportages

Deelbetalingen
Het is ook mnogelijk om een deelbetaling te doen op een nota. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand van een groep eerder weg gaat dan de rest. Hij/zij kan zijn of haar deel van de nota alvast betalen. Ook hier wordt de button "splitsen" gebruikt. De producten die de vertrekkende gast heeft geconsumeerd worden geselecteerd en afgerekend. De nota blijft staan in de kassa. Er kunnen opnieuw items aan worden toegevoegd.

unTill biedt u hiermee een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier van het splitsen van een nota.

Meer Tips & Tricks >>>

http://www.stroke-horeca.nl/uploads/images/pagina/euro.jpg

Demo's

  • Bekijk hier demo’s van de
    diverse kassa oplossingen.

Downloads

  • Hier vind u brochures van
    verschillende producten.

Aanvragen